Staff

Michał Olczak

Vice President of Towarzystwo Edukacyjne Vizja,
Head of the Kindergarten, Primary School and Secondary School

See

Agnieszka Majkowska

Deputy Head, English teacher

See

Wicedyrektor, Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

See

Sylwia Koprowska

Polish teacher

See

Damian Korkosz

PE teacher

See

Dariusz Ochmański

PE teacher

See

Paulina Smolińska

Physiotherapist

See

Katarzyna Wiktorowicz

Educator

See

Marzena Wolska

Biology teacher

See