Educational offer

Characteristics:
Elementy fińskiego modelu edukacyjnego
Elements of the Finnish educational model
Robotyka i programowanie w siatce godzin od I klasy
Robotics and programming in the timetable starting from grade one
Rozszerzony język angielski (5 godzin w tygodniu w tym 1 z native speakerem)
Extended English (5 hours a week, including 1 with a native speaker) 
Drugi język obcy (hiszpański, francuski lub niemiecki)
Second foreign language (Spanish, French or German)
Rozszerzenia ilości godzin w ramach zajęć z wychowania fizycznego od I klasy
Extended number of hours of physical education starting from grade I
Własne boisko, wewnętrzny plac zabaw i hala sportowa, kuchnia, stołówka, biblioteka, sala kinowa
A pitch, an indoor playground and a sports hall, a kitchen, a canteen, a library, a cinema room
Własna pracownia integracji sensorycznej
Our own sensory integration workshop
Zajęcia z elementami Dziecięcej Matematyki i Matematyki w Kolorach Lego w klasach I-III
Classes with elements of Children’s Mathematics and Mathematics in the Colors of Lego at grades I-III
Klasy I-IV – 1h/tyg. szachy, klasy V-VIII – zajęcia „Logiczne Myślenie”
Grades I-IV – 1h/week chess, grades V-VIII – “Logical thinking” classes
Klasy I-III w ramach edukacji przyrodniczej realizują ścieżkę laboratoryjną „Science”, kontynuowane w klasach IV-VIII jako „Science Lab”
Within nature education Grades I-III implement “Science” laboratory path, continued at grades IV-VIII as “Science Lab”
Rozwój artystyczny: klasy I-III w ramach edukacji przez sztukę realizują zajęcia w oparciu o autorski program z elementami historii sztuki oraz plenery i zajęcia umuzykalniające prowadzone przez specjalistę. Kontynuacja programu w klasach IV-VIII następuje na lekcjach przedmiotowych zgodnie z podstawą programową.
Artistic development: within education through art grades I-III implement classes based on the original program with elements of the history of art and open air classes and music classes conducted by a specialist. The program is continued at grades IV-VIII within classes according to the curriculum.
Tuition includes:
 • Care for children from 7:00 to 18:00
 • implementation of the core curriculum of the Ministry of National Education and the extended program by teachers of Towarzystwo Edukacyjne „VIZJA”:
  • English extended to 5 hours a week and 1 hour with a native speaker
  • Second foreign language – 3 hours a week
  • Physical education – classes conducted by a specialist 3 hours a week
  • Music classes conducted by a specialist
  • Art classes conducted by a specialist
  • Grades I – IV: additional subject of “Basics of Robotics” (1x/week)
  • Grades V – VIII: additional subject of “Computer programming” (1x/week)
  • Chess, logical thinking and Science and Science Lab
 • Mandatory additional classes
  • Polish –“Olimpic” or “Extra” classes (grades I-III)
  • Mathematics –“Olimpic” or “Extra” classes (grades I-III)
 •  Preparation program for the eighth grade exam (grades IV-VIII)
 • 5 free additional classes to choose from
 • Homework classes – doing homework at school
 • Active common-room classes
 • Diagnosis and support of an educator and psychologist
 • 1 h of social education (grades I-IV) and 1h of Social Project (grades V-VIII)
Tuition includes:
 • Diagnosis of postural defects
 • Diagnosis of school readiness
 • Speech-therapy diagnosis carried out by the school speech therapist at grades I-III at the beginning of each year
FOOD:
 • Two-course lunch with an afternoon tea or snack.
Additional fees:
 • School uniform – basic set
 • For loss or additional entrance chip
 • For the use of lockers (grades IV-VIII) in the case of losing the padlock, the School provides one additional padlock
 • Additional classes exceeding the package of five classes, in accordance with the startup cost
 • Specialist additional activities – according to the price list given in the extranet
 • Classes at the swimming pool
 • Cambridge exams and other foreign language exams
 • Access to Librus Synergia
 • Cost of tickets to cinemas, theaters, cultural institutions, etc.
 • Cost of travel by public transport or coach to school events
 • Trips, overnight school trips and winter overnight school trips
 • Individual classes with a speech therapist, psychologist, educator,
 • Accident insurance – the parents pay the premium cost or present a statement that the student has accident insurance outside the school (statement + a photocopy of the policy)