Zasady rekrutacji

1

Etap pierwszy

Zgłoszenie chęci zapisania dziecka drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście.
Tel.: +48 577 755 001 E-mail: przedszkole@tevizja.pl
Wniesienie opaty rekrutacyjnej
2

Etap drugi

Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i dzieckiem – założenie Karty Rekrutacyjnej (przedstawienie przez Rodzica karty szczepień do wglądu oraz kserokopii książeczki zdrowia dziecka)
3

Etap trzeci

Wniesienie opłaty czesnego
Spotkanie z Dyrektorem: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej,