Zasady rekrutacji

1

Etap pierwszy

Zgłoszenie chęci zapisania ucznia drogą telefoniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy on-line lub osobiście.
Tel.: +48 577 755 001 E-mail: motyle@tevizja.pl
Wniesienie opłaty wpisowej
Rozmowa kwalifikacyjna Dyrektora z rodzicami i z uczniem – założenie Karty Rekrutacyjnej
Spotkanie z pedagogiem/psychologiem szkolnym oraz obserwacje logopedy i fizjoterapeuty
Test wiedzy i umiejętności (edukacja matematyczna, polonistyczna, język angielski)
2

Etap drugi

Rejestracja ucznia (formularz on-line)
Udział ucznia w zajęciach organizowanych przez placówkę (dzień próbny)
3

Etap trzeci

Przedstawienie wyniku testu gotowości szkolnej (zgłoszenie do klasy I)
Przedstawienie świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub wyników klasyfikacji śródrocznej oraz dodatkowych osiągnięć ucznia (zgłoszenie do klas II-VIII)
Wniesienie opłaty czesnego
Spotkanie z Dyrektorem: zakończenie procedury rekrutacji i podpisanie umowy edukacyjnej,